DAGING SAPI

1/2 kg
1/2 kg

Daging Sapi

Rawon

Rp 74.500
1/2 kg

Daging Sapi

Empal

Rp 87.500
1/2 kg
1/2 kg
Sale
1/2 kg

Daging Sapi

Sop Buntut

Rp 87.000
1/2 kg
1/2 kg
1/2 kg

DAGING KAMBING

DAGING KERBAU

1/2 kg
Sale
1/2 kg

Daging Kerbau

Gulai Daging Kerbau

Rp 75.000
Sale
1/2 kg

Daging Kerbau

Rendang Daging Kerbau

Rp 84.500